memoria21 - Założenia projektu

W niniejszym projekcie pod pojęciem literatury Holokaustu rozumie się różnorodne przykłady literackich dokumentów osobistych autorstwa osób, których życie było bezpośrednio zagrożone prześladowaniami i nazistowską polityką zagłady. Teksty ocalonych przedstawiające ich przeżycia i wspomnienia stanowią świadectwo zbrodni. Ocaleni opisują swoje doświadczenia własnymi słowami stosując różne gatunki literackie np. powieść lub relację o charakterze autobiograficznym, esej filozoficzny, krótkie opowiadanie, wiersz, sztukę teatralną lub rozprawę naukową.

Zebrane tu teksty autorstwa ocalonych ofiar Holokaustu pochodzą z obozów i podobozów znajdujących się na terenie Górnej Szwabii. Wszystkie teksty umieszczono w bazie danych, która jest ogólnie dostępna.

Aby umożliwić wymianę poglądów na temat Holokaustu online teksty znajdujące się w bazie danych zostały zaopatrzone w linki umożliwiające bezpośrednie połączenie ze stronami internetowymi najważniejszych miejsc pamięci i organów szkolnictwa.
Baza danych jest źródłem informacji także o charakterze multimedialnym zawiera bowiem ścieżki dźwiękowe, próby tekstowe oraz zbiór ważnych adresów stron sieci web.

We wszystkich typach szkół niemieckich nauczanie o Holokauście jest ściśle powiązane z edukacją o podstawowych wartościach. Z bazy można wybrać teksty do zastosowania na wszystkich etapach edukacji i na różnych przedmiotach oraz skorzystać z przygotowanych materiałów dydaktycznych.

Twórcy projektu pojmują swoje zadanie jako „work in progress” i są zainteresowani ciągłym rozszerzaniem bazy o kolejne teksty.