memoria21 - baza danych

Szukaj i znajdź! W naszej bazie danych znajduje się ponad 100 tekstów osób, które przeżyły Holokaust w obozach znajdujących się w Górnej Szwabii. Można tu znaleźć informacje o tekstach i miejscu ich przechowywania (np. o archiwach) i kontynuować poszukiwania indywidualnie.

Po prawej stronie znajduje się menu z trzema opcjami wyszukiwania.
Okienko w górnej części strony pozwala na wyszukiwanie po nazwisku autora lub tytule tekstu. Osoby zainteresowane konkretnym obozem mogą wybrać poniżej nazwę obozu i rozwinąć listę tekstów z nim związanych. W dolnej części strony można wybrać żądaną formę (np. druk, typoskrypt).